Asas-Asas Kewarganegaraan Diatur Undang-Undang

Pendahuluan

Kewarganegaraan merupakan status hukum seseorang yang menunjukkan hubungannya dengan negara. Di Indonesia, aturan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menentukan beberapa asas yang harus diperhatikan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang.

Gambar PendahuluanSource: bing.com

Asas Keturunan

Asas keturunan adalah asas yang menentukan seseorang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan keturunan dari ayah atau ibu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Jadi, jika seseorang memiliki ayah atau ibu yang merupakan warga negara Indonesia, maka ia juga menjadi warga negara Indonesia. Namun, asas keturunan ini memiliki batasan waktu yaitu sampai dengan keturunan kedua dari orang tua yang bersangkutan.

Gambar Asas KeturunanSource: bing.com

Asas Kelahiran

Asas kelahiran adalah asas yang menentukan seseorang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi, jika seseorang dilahirkan di wilayah Indonesia dan orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan atau kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan, maka ia dianggap sebagai warga negara Indonesia. Namun, asas kelahiran ini hanya berlaku jika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan lain.

Gambar Asas KelahiranSource: bing.com

Asas Naturalisasi

Asas naturalisasi adalah asas yang menentukan seseorang menjadi warga negara Indonesia karena telah melakukan proses naturalisasi. Naturalisasi adalah proses pemberian kewarganegaraan oleh negara kepada orang asing yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat yang harus dipenuhi antara lain telah tinggal di Indonesia selama minimal lima tahun, berusia minimal 18 tahun, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, serta menguasai bahasa Indonesia.

Gambar Asas NaturalisasiSource: bing.com

Asas Pilihan

Asas pilihan adalah asas yang menentukan seseorang menjadi warga negara Indonesia karena telah memilih kewarganegaraan Indonesia. Asas ini berlaku untuk orang asing yang memiliki kewarganegaraan ganda dan ingin memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, asas pilihan ini hanya berlaku jika negara asal orang tersebut mengizinkannya untuk memilih kewarganegaraan ganda dan jika orang tersebut telah tinggal di Indonesia selama minimal lima tahun.

Gambar Asas PilihanSource: bing.com

Penutup

Demikianlah asas-asas kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia diharapkan untuk memahami asas-asas tersebut agar dapat menentukan kewarganegaraan dengan benar.